O stowarzyszeniu

Cele stowarzyszenia:

  • Aktywizacja i integracja rodzin projektowych
  • Rozpoczęcie działania w nowych obszarach
  • Wsparcie dla kadry nauczycielskiej w placówkach Sternika
  • Pomoc finansowa dla Projektu
  • Większa skuteczność działań